Dorpsbelangen

Hieronder een opsomming van alle dorpsbelangen in Noardeast-Fryslân en aangrenzende gemeenten die de activiteiten van Feste Grun steunen. Een aantal dorpsbelangen gaan nog een stapje verder door donatie van een bescheiden jaarlijkse bijdrage.

Stichting Feste Grun is zeer ingenomen met zowel de morele als financiële steun.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Dorpsbelangen in Noardeast-Fryslân en aangrenzende gemeenten
DorpsbelangMorele steunDonateur
Vereniging dorpsbelangen Blijejanee
Vereniging dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintumjanee
Vereniging voor dorpsbelangen Oosternijkerkjaja
Plaatselijk Belang Munnekezijljaja
Dorpsbelang Hantumhuizenjaja
Vereniging van dorpsbelang Boarnwert/Raardjaja
Vereniging voor dorpsbelangen Nesjaja
Vereniging van dorpsbelang - Anjum en omgevingjaja
Vereniging van dorpsbelangen Moarrejanee
Vereniging van dorpsbelang in Eejaja
Vereniging van dorpsbelangen Oostmahorn "De Skâns"jaja
Vereniging van Dorpsbelangen Paesens Moddergatjanee
Vereniging Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburenjaja
Vereniging dorpsbelangen Brantgum Foudgum Waaxensjaja
Vereniging "Dorpsbelangen Engwierum en omstreken"jaja
Dorpsbelang Ternaardjaja
Dorpsbelang Oostrumjanee
Dorpsbelang Niawier-Wetsensjanee
Vereniging van dorpsbelangen Ljussensjanee
Vereniging van dorpsbelangen Holwerdjanee
Dorpsbelang Wierumjaja
Vereniging van dorpsbelangen Metslawierjanee