Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân
Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân Nieuws 2018

Woensdag 19 december 2018 :

In de Leeuwarder Courant van vandaag een bijdrage van Tim Fierant over gebroken verkiezingsbeloften in Noardeast Fryslân.

Zaterdag 15 december 2018 :

Verlenging van gaswinning past niet bij een fossielvrije ambitie. Meer hierover onder Achtkarspelen wil einde gaswinning Surhuisterveen

Frank Petersen en voorzitter Lutz Jacobi van de Waddenvereniging pleiten voor een alternatief omgevingsproces Ternaard. Zie onder Oproep : stop gasproces Ternaard

Vanwege diskcapaciteit was onderstaande link afgelopen tijd niet werkend. Maar nu is hij er dan toch. Hierbij een rapport van Witteveen Bos in opdracht van wetterskip Fryslân uit 2015 genaamd Vervolg fase2-onderzoek bodemdaling Dongeradeel effecten en maatregelen.

Maandag 10 december 2018 :

Zo rond 2006 wilde wetterskip Fryslân in verband met gaswinning graag onderzocht hebben hoe het was gesteld met de verzilting in Noordoost Friesland nabij Anjum. Hierbij dit 12 jaar oude rapport van TNO genaamd Regenwaterlenzen in koude kwelsystemen. Enige tijd terug is op deze website ook al eens gerefereerd aan dit rapport. Voor iedereen die geinteresseerd is in de verziltingsproblematiek van onze regio, een aanrader.

Op 30 november aanstaande zal in theater Sense te Dokkum de film WAD van Ruben Smit worden vertoond. Bijgaande brief is in een eerder stadium verstuurd naar de verschillende dorpsbelangen.

Samen met andere partijen wordt er donderdag 13 december een bijeenkomst gehouden m.b.t. de kleine gasvelden bij de rechtbank Groningen (plein Ossenmarkt). Het ligt in de bedoeling om een signaal af te geven dat "Afbouw geen Opbouw van nieuwe velden" betekent. Daar hoort ook bij dat er geen intensivering van de operationele bestaande gasvelden mag plaatsvinden.
Woensdag 21 november 2018 :

Vermilion wil meer gas winnen bij Earnewald. Zie onder Verlenging

Verkiezingen op 21 november en gaswinning. Meer hierover onder Ternaard stelt gaswinning centraal in verkiezingsdebat.

Hierbij een aantal documenten welke zijn opgesteld door adviesbureau De Gemeynt met betrekking tot de gaswinning in Ternaard.
eindrapport Final
deelrapport Nut En Noodzaak Analyse Final
deelrapport Speelruimte Final
deelrapport Go No Go Final
brief Regio Fryslan Aan AO Kamer EZK Mijnbouw
deelrapport Proces Ateliers Final
deelrapport Gesprekken Met Belanghebbenden Final
Vrijdag 26 oktober 2018 :

Enige tijd geleden deed de NAM een huurovereenkomst zonder toestemming over aan Vermilion. Het college van Achtkarspelen wil hierover met de NAM in gesprek. Meer hierover onder Vergoeding.

In het Friesch Dagblad van 18 oktober 2018 schreef Pier Vellinga een artikel over verzilting. Een deel van het artikel kunt U lezen onder Tijd om stappen te zetten met zout water.
Het overgenomen deel benoemt een aantal interessante aspecten. Zoals bekend heeft gaswinning een versterkende en onomkeerbare invloed op verzilting.
Dinsdag 23 oktober 2018 :

Standpunten politieke partijen inzake gaswinning.
Gemeenteraadsverkiezingen Noardeast-Fryslân woensdag 21 november 2018.


CDA
Het stoppen van gaswinning. Omdat niet wij maar het Rijk beslist over gasboringen, wil het CDA de hand aan de kraan en veiligheid voorop stellen. Dat betekent : optimale betrokkenheid van inwoners, investeringen in de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het gebied, goede schaderegelingen, bouwkundige nul- en herhalingsmetingen en een directe stop bij bevingen, bodemdaling en natuurschade.


VVD
Ook is de VVD vooralsnog tegen de boring van schaliegas, zolang nog niet duidelijk is wat de gevolgen voor de volksgezondheid zullen zijn. Wij spreken ons daarom nu nog niet hierover uit ..


FNP
De FNP is tegen gaswinning, maar vindt als er geen ontkomen meer aan is dat er vooraf goede afspraken gemaakt moeten worden. Er moet een waarborgfonds komen voor mensen die schade hierdoor oplopen.


Christen Unie
Binnen de gemeente wordt op verschillende locaties aardgas gewonnen. De bezorgdheid over de gevolgen van gaswinning nemen toe. De gemeente kan zich in de visie van de ChristenUnie inzetten voor de volgende zaken :
a. De veiligheid van de bevolking en de leefbaarheid van het gebied moet in alle gevallen voorop staan richting o.a rijksoverheid als vergunningverlener. De gemeente stelt alles in het werk richting hogere overheden de gaswinning te beëindigen als inwoners niet meer veilig kunnen wonen en werken.
b. De gemeente komt steeds op voor de veiligheid van inwoners en bedrijven bij gaswinning en verzet zich tegen gaswinning als de leefbaarheid negatief wordt beïnvloed door gaswinning.
c. er wordt als het aan de ChristenUnie ligt een negatief standpunt richting rijksoverheid ingenomen over gebruik van chemicaliën bij plannen voor fracking bij gaswinning in de diepe ondergrond.
d. De gemeente zet zich in voor harde lange termijngaranties voor behoud en versterking van de leefbaarheid in en bij winningsgebieden.Eerste Lokale Partij in Noardeast-Fryslân
Geen standpunten inzake gaswinning


Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
ABD is tegen het opslaan van welke afvalstroom dan ook in de bodem en is een tegenstander van het winnen van schaliegas.
Wij (h)erkennen de opgave waar elke gemeente voor staat als het gaat om het terugdringen van fossiele brandstof en de reductie van CO2 uitstoot. Dat betekent geen nieuwe gasboringen in onze gemeente. Daar waar dat onvermijdelijk en niet te keren is, dienen er waarborgen te komen voor toekomstige schadegevallen en dient de omgeving mee te profiteren van de opbrengsten.


PvdA
Maar de discussie over gaswinning in de kleinere velden wordt zeker bij ons ook al uitgebreid gevoerd. In het hele gebied van onze gemeente vinden we dat soort velden. Het veld bij Ternaard is op dit moment volop in discussie. De PvdA vindt dat er gestopt moet worden met de gaswinning uit deze kleinere velden, vooral omdat het gasveld van Ternaard voor het grootste deel in de Waddenzee ligt, wat een prachtig uniek natuurgebied is met een UNESCO Werelderfgoed status.
Het standpunt van de landelijke overheid, de NAM en de grote oliemaatschappijen is dat dat niet kan. Wij vinden dat hoe dan ook de bewoners van het gebied waar deze velden liggen betrokken moeten worden bij de discussie. Mocht winning uit deze velden toch noodzakelijk gevonden worden, dan moet dat gepaard gaan met duidelijke opbrengsten voor de regio. Wij laten de status van wingewest niet overgaan van Groningen naar Friesland !Waddenpartij
Het behoud van de Waddenzee. Dat lijkt simpel, maar dat is het niet. Al helemaal niet wanneer er mogelijk gas gewonnen gaat worden ónder de Waddenzee omdat gaswinning "onvermijdelijk" is ...


Sociaal in Noardeast-Fryslân
Wij zijn mordicus tegen de plannen voor gaswinning bij Ternaard die voor een groot deel onder onze kwetsbare Waddenzee plaats zouden gaan vinden. Wij zijn, in tegenstelling tot de meeste andere partijen, ook tegen het omgevingsproces voor de gaswinning bij Ternaard dat bedoeld is om geld te slaan uit de gaswinning, omdat je daarmee feitelijk al 'ja' zegt tegen de gaswinning. Tot slot zijn wij faliekant tegen de nieuwe plannen voor fracking bij Blija en Pieterzijl (nabij de oostkant van onze gemeente).
Donderdag 4 oktober 2018 :


College van de gemeente Dongeradeel : v.l.n.r.Waanders (PvdA), de Graaf (FNP), Braaksma (ABD), van der Ploeg (CDA), Hanemaaijer (CDA)
De gemeente Dongeradeel wil inzake gaswinning onder de Waddenzee niet met de Waddeneilanden samenwerken.
Meer hierover onder "reactie van het college van B en W op vragen van lokale partij S!N"

Vrijdag 28 september 2018 :

Er zijn parallellen tussen zoutwinning en gaswinning. Daarom naar aanleiding van een hoorzitting over zoutwinning in de Tweede Kamer hierbij de bijdrage van Ir. A.P.E.M Houtenbos. Het volledige artikel kunt U lezen onder Standpunten risico's bodembeweging door zoutwinning

Partij S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) is tegen gaswinning onder de Waddenzee. Meer hierover onder Samenwerkingspartij tegen Ternaarder omgevinsproces.

De gasproduktie gedurende de eerste 6 maanden van 2018 van veld Nes (deels waddenzee) bedraagt 411.667.283 m3. Daarmee zit Nes op een totale produktie van 9.943.086.319 m3. Omdat de opgave altijd iets achterloopt is het zeer waarschijnlijk dat de 10 miljard kuub inmiddels gehaald is.

Zoals bekend is er in de gemeente Dongeradeel sprake van een uiterst fragiel evenwicht tussen zout en zoet water. Een zogenaamde zoetwaterlens vormt een soort van buffer tussen het daaronder omhoog drukkende zoute water en laten we zeggen de wortelzone.
In een interessant artikel in het Friesch Dagblad van zaterdag 22 september 2018 wordt o.a. gemeld dat in ons gebied de zoetwaterlens een dikte heeft van 1 tot 2 meter.
Maar uit een onderzoek van enkele jaren geleden (2006) bleek iets anders. Op een perceel akkerbouwland aan de linkerkant van de weg Paesens-Oosternijkerk kon helemaal geen zoetwaterlens worden ontdekt ...

Naast onze website en facebook account publiceert stichting Feste grun Dongeradiel met enige regelmaat ook een nieuwsbrief. Hierbij de tweede : Nieuwsbrief FGD van september 2018.

Bodemdaling door zoutwinning.
Meer hierover onder Tzummarumer bodem is bijna maximaal gezakt
Woensdag 12 september 2018 :

Gaswinner Vermilion mag langer gas oppompen uit velden bij Drachten. Zie artikel Minister stemt in met gaswinplan Drachten

In het Friesch Dagblad een bericht over de mogelijkheid dat ook zout de grond kan laten trillen.

De NAM wil tot 2024 gas winnen bij Harkema. Meer hierover onder Achtkarspelen zet bezwaar tegen gaswinning niet door
Maandag 23 juli 2018 :

Vermilion mag doorgaan met gaswinning. Zie bericht onder Minister : Gas Vinkega mag

De burgemeesters van Terschelling en Schiermonnikoog (Bert Wassink en Ineke van Gent) nemen stevige standpunten in wanneer het gaat over gaswinning onder de Waddenzee. Net zoals de waddeneilanden grenst ook waddengemeente Dongeradeel aan dit kwetsbare natuurgebied. De bestuurders van deze gemeente lijken zich daarentegen niet of nauwelijks druk te maken voor het in bescherming nemen van het Unesco werelderfgoed.
Meer over de stop op nieuwe opsporingsvergunningen kunt U lezen onder
Gaswinning bij Ternaard en boven de eilanden gaat door


Wethouder Albert van der Ploeg (CDA) houdt een pleidooi voor het omstreden "omgevingsproces Ternaard". Alleen het feit al dat de NAM initiatiefnemer is van dit project zou voldoende reden voor de gemeente Dongeradeel moeten zijn om zich hiervan te distantieren.
Alberts verhaal kunt U lezen onder Van uw gemeente : Dongeradeel

Vrijdag 29 juni 2018
Van onze lokale correspondent
Vrijdagavondsessie te Ternaard.
Foto's gemaakt door Renze Zijlstra. Tekst op de aardappelkist : " Inpakken en wegwezen NAM "

Enthousiaste omstanders merkten op dat de met betonblokken gevulde kuubskist als een soort stormram gebruikt zou kunnen worden om het achterliggende hek omver te rijden ("jaai om dât stek"). De organisatie gaf echter nadrukkelijk de verzekering dat de verzwaarde voorkant van de Fendt tractor op toeval berust en alles heeft te maken met momentele akkerbouwwerkzaamheden.
Maandag 25 juni 2018 :

Naar aanleiding van een besluit van 30 augustus 2016 hebben de DDFK gemeenten een brief gestuurd naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De inhoud van dit document kunt U inzien onder
Zienswijze Dongeradeel inzake wijzigingsbesluit gaswinning Waddenzee vanwege actualisering beleidsscenario zeespiegelstijging
Maandag 18 juni 2018 :

Naar aanleiding van de voorgenomen bouw van een NAM kantoor in Anjum verscheen in het Friesch Dagblad van 9 februari 2016 het volgende bericht :

De NAM wil op de plaats van het oude bijgebouw een schuurvormig gebouw neerzetten waar zestig van haar medewerkers zich zullen gaan bezighouden met de planning en het onderhoud aan de dertig winlocaties in Fryslân.
"Noardeast-Fryslân is foar ús in wichtich gebiet, dêr't in soad lytse gasfjilden sitte. Wy wolle der graach ticht by yn 'e buert sitte, sadat we better stjoere kinne. Mar wy wolle ek graach y n'e mienskip sitte dêr't we wurkje, sadat minsken mei fragen even op 'e fyts stappe kinne en by ús lâns komme kinne."


Het bovenstaande beeld van een laagdrempelige of toegankelijke NAM zoals geschetst door toenmalig woordvoerder Henk Heeringa (foto rechtsboven) klopt echter niet.

Feste grun Dongeradiel heeft recentelijk de volgende (betrekkelijk eenvoudige) vragen voorgelegd aan de NAM :
Vraag 1 (7 juni 2018) - De nieuwe ontsluitingsweg in Anjum zou er moeten komen vanwege verkeersdruk en veiligheidsoverwegingen. Kunt U ons de volledige motivatie sturen rondom dit punt ?
Vraag 2 (7 juni 2018) - Gaat in de (nabije) toekomst in verband met toenemende gaswinning in deze regio de locatie Anjum ook worden uitgebreid. En zoja, kunt U deze uitbreiding nader specificeren.
Vraag 3 (24 januari 2018) - Hoe krijgen wij inzage in gasproduktie cijfers van voor het jaar 2003. Zoals misschien bij U bekend wordt er bijvoorbeeld in Anjum al vanaf 1997 gas gewonnen. In Blija al vanaf 1985.


Op de vragen 1 en 2 is nog geen enkele reactie gekomen, zelfs geen bevestiging. De respons op vraag 3 door woordvoerder Sape Jan Terpstra (foto links) had in onze ogen een hoog "kluitje in het riet" gehalte ...
Maandag 11 juni 2018 :

Sybrand Frietema de Vries schreef enkele weken geleden een uitstekende column in het Friesch Dagblad. Hij zegt o.a. "Een appel die twintigduizend kilometer verderop geplukt is, een feestje vieren in Las Vegas, het hele jaar door rozen uit Afrika. Het is logistiek fantastisch knap maar het kan niet meer.".
Het volledige artikel onder Weg met de BV Nederland

Op niet al te democratische wijze heeft Shell/NAM in samenwerking met de gemeente Dongeradeel een kantoor kunnen bouwen in het centrum van Anjum. De bouw van dit NAM onderkomen had naar alle waarschijnlijkheid te maken met reeds bestaande plannen voor uitbreiding van de gaswinning in onze regio.
Deze gedachtengang werd vandaag (6 juni 2018) bevestigd door de mededeling dat de NAM een tweede weg naar boorlocatie Anjum wil aanleggen. Onze inschatting is dat die tweede weg een opmaat zal zijn naar oppervlakte- en capaciteitsuitbreiding van de boorlocatie in de "Roskes".
De gemeente Dongeradeel heeft besloten de omgevingsvergunning voor het bovenstaande te verlenen. De betreffende documenten vindt U onder :
situatieDwarsprofielenAnjum.pdf
ruimtelijkeOnderbouwingAnjum.pdf
ontsluitingsweg2Anjum.pdf

Hierbij een video impressie van de manifestatie op zaterdag 2 juni 2018 te Harlingen
Attentie : Mocht bovenstaande link niet werken wilt U dit dan even doorgeven aan de websitebeheerder (email : info@festegrun.nl).
Donderdag 31 mei 2018 :

Minister Eric Wiebes voert als argument aan dat importeren van gas klimaattechnisch gezien belangrijke nadelen heeft. Maar hoe zit het dan met die reeds jarenlange massale gasexport ? Speelden klimaatoverwegingen toen geen rol ? Zie artikel Geen rem op gaswinning in FryslânZaterdag 2 juni vindt in Harlingen een manifestatie plaats tegen gas- en zoutwinning. In verband hiermee een artikel van Anna Anjema.
Zie onder Tien argumenten tegen gaswinning Ternaard

Flyer voorkant, Flyer achterkant

De NAM heeft een nieuw winningsplan voor Blija ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Volgens woordvoerder Terpstra wil de NAM het winningsplan nog niet vrijgeven want "dat zou niet kies zijn tegenover het ministerie".
In het bovenstaande zien we een plotselinge oprisping van empatie naar de overheid. Echter tegenover de burger, die opgezadeld wordt met de negatieve gevolgen van gaswinning, gedraagt de NAM zich heel wat minder invoelend.
Zie een bijdrage van Pieter Atsma onder NAM wil weer fracken in gasveld bij Blije

Hieronder de produktiecijfers van verschillende velden in de gemeente Dongeradeel en omliggende streken. Nes is duidelijk koploper qua totale produktie. Vanwege onvolledige opgave zou Anjum echter nog hoger kunnen eindigen.
Wat betreft het Nesser veld kunnen NAM en overheid overigens dit jaar hun feestje vieren, want de 10 miljard kuub grens gaat worden overschreden.
Produktiecijfers gasvelden Dongeradeel en omstreken
tot 1 januari 2018
VeldProduktieIn produktie
sinds
Opm.
Nes
(deel Waddenzee)
9.531.419.036 m32007
Ameland oost
(deel Waddenzee)
5.378.927.658 m32003
Anjum5.290.398.829 m31997Zie onder *
Moddergat
(deel Waddenzee)
4.071.992.887 m32007
Lauwersoog
(geheel Waddenzee)
3.541.860.163 m32005
Metslawier 2.718.554.091 m31997Zie onder *
Ameland westgat2.603.454.312 m32003
Munnekezijl1.962.523.052 m32003
Vierhuizen
(deel Waddenzee)
1.591.804.003 m32008
Oostrum1.401.450.430 m32003
Blija-Zuidoost1.162.449.255 m31985
Blija-Ferwerderadeel
(deel Waddenzee)
564.289.951 m31985
Ezumazijl474.845.919 m31999Zie onder *
Blija-Zuid225.654.074 m31985Zie onder *
Totaal 40.519.623.660 m3
* Ondanks herhaald verzoek heeft de NAM de volledige cijfers van Anjum, Metslawier, Ezumazijl en Blija niet vrijgegeven.
Gemeente Tytsjerksteradiel maakt zich zorgen over prognose van 24 cm bodemdaling.
Meer hierover in een bijdrage van Jan Ybema

Het lijkt erop dat gaswinner Vermilion nieuwe velden wil aanboren en daarbij chemicalien in de grond wil spuiten. Zie artikel Protesten in Smallingerland tegen gaswinprojecten
Woensdag 16 mei 2018 :

Samen Tegengas
Loopt u mee zaterdag 2 juni 2018 ?

De dagen dat de NAM, Vermilion, Frisia of andere delfstofwinners vrij geruisloos een "klein" gas - zoutveld onder Nederland en Friesland lokaliseerde en ging winnen, lijken definitief tot het verleden te behoren. De onvoorspelbaarheid van aardbevingen met schades en een toenemend onveiligheidsgevoel, de effecten van winning op de kwaliteit van bodemwater, het opraken van fossiele brandstoffen, de klimaatsverandering, zijn redenen om een tegenwicht te bieden aan dìe maatschappijen die slechts economisch gewin voor ogen hebben. Het is belangrijk om druk uit te oefenen op de overheid en om draagvlak te verkrijgen voor het optimaliseren van veiligheid- rechtvaardigheid en duurzaamheid voor mens, milieu en leefomgeving.

Zaterdag 2 juni geven we, met elkaar, een stem tégen exploitatie en vóór veiligheid en rechtvaardigheid. Het wordt een loopmanifestatie, met sprekers uit Fryslân en overige winningsregio's, muziek en pers.

Het belooft een indrukwekkende gebeurtenis te worden. De loopafstand is drie kilometer, met drie tussenstops. Bij elk van de kantoren van Frisia en Vermilion wordt stil gestaan.

Met korte toespraken worden rode kaarten aan de maatschappijen uitgedeeld. De NAM krijgt de rode kaart bij de dijk aan de Waddenzee.

Het draait om de volgende onderwerpen
1. De onbeheersbare risico's van delfstofwinning
2. Onvoldoende zorg voor veiligheid milieu, mens en woningen
3. Noodzakelijke rechtvaardige financiële compensatie/schaderegeling burgers
4. Onontbeerlijke advies- en beslissingsbevoegdheid van regionale/lokale overheden
5. Concrete stappen transitie naar en financiering van duurzame energie

Het startpunt is bij het kantoor Frisia om 11.00 uur, Lange Lijnlaan 15, 8861NW Harlingen. De loop gaat van Frisia via de waddendijk (NAM) naar het gebouw van Vermilion af te sluiten.

Vanaf het NS-station zijn pendelbusjes aanwezig om u naar het havengebied te rijden, de bus stopt eveneens bij het Lang Parkeren terrein in het havengebied. Op de achterkant van de flyer ziet u hoe u zich kan aanmelden.

Flyer voorkant (jpg formaat)
Flyer achterkant (jpg formaat)
Zaterdag 5 mei 2018 :

Of het zeer omstreden omgevingsproces in werking wordt gezet is nog niet duidelijk. Meer hierover in een bijdrage van Theo Klein onder Besluit over omgevingsproces in Ternaard uitgesteld

Rondom het 't Zand vond recentelijk een aardbeving plaats. Meer hierover onder
Twintig schademeldingen na aardbeving
Donderdag 12 april 2018 :

Een bijdrage van Sjoerd Keizer uit Triemen (SIN) met betrekking tot Pieterzijl.
Zie onder Gaswinning bij Pieterzijl moet niet doorgaan

Bij Lauwerzijl en Kommerzijl hebben zich als gevolg van gaswinning twee "aardtrillingen" voorgedaan. Zie onder Twee lichte bevingen in Groningen

Onlangs heeft de NAM eigendommen en vergunningen rond Kootstertille overgedragen aan Vermilion. Dat ze hierbij de vereiste toestemming van de gemeenteraad niet heeft afgewacht getuigt toch wel van een zekere mate van arrogantie.
Zie de bijdrage van Pieter Atsma Irritatie over gasdeal in Achtkarspelen

De NAM heeft haar eigen woordkeuze. I.p.v. aardbevingen spreken ze liever over aardtrillingen en de term putstimulatie wordt gebruikt wanneer er sprake is van fracking. Zoals eerder gemeld gaat dit laatste nu gebeuren in een gasveld rond Pieterzijl.
Meer hierover in Minister stemt in met omstreden gasplan Pieterzijl

Zaterdag 31 maart 2018 :

Naast onze website en facebook account publiceert stichting Feste grun Dongeradiel met enige regelmaat nu ook een nieuwsbrief. Hierbij de eerste : Nieuwsbrief FGD van april 2018.

Maart 2017 werd gemeld dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op een nieuwe locatie bij Pieterzijl 250 miljoen kubieke meter aardgas d.m.v. fracking uit de grond wil halen. Afgelopen week werden de volgende documenten publiekelijk gemaakt :
Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Pieterzijl Oost en
Staatscourant 28 maart 2018 Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Pieterzijl Oost

In een opiniestuk legt Peter van den Bemt uit Almere op zeer aannemelijke wijze uit waarom de NAM niet thuishoort in het Bestuurlijk Overleg (BO).
Zie artikel NAM ongewenste partij in ' Ternaard-0verleg '

Organisaties als De Waddenvereniging en de Friese Milieufederatie doen niet mee aan het zogenaamde omgevingsproces. Ook actiegroep Ternaard foar de Wyn sluit zich nu hierbij aan. Een bericht hierover in het Friesch dagblad van 29 maart.

Maandag 26 maart 2018 :

"Steven de Bie is wetenschapper en businessman, ideeëngenerator en vrijdenker. Dé expert op het onderwerp biodiversiteit en bedrijfsleven. Altijd uit op kansen, buiten de box, creatief, realistisch, uitdagend; haalbaar voor het bedrijfsleven, beter voor biodiversiteit en andere maatschappelijke uitdagingen op weg naar een duurzamere toekomst."
Steven kijkt graag naar vogels maar is ook nog lid van diverse besturen en adviescommissies. Bovendien heeft hij ook nog een eigen bedrijf genaamd 'Conservation Consultancy Steven de Bie'.

"Hans Warmenhoven richt zich vooral op energie- en klimaatvraagstukken, maar schuwt andere duurzaamheidsdossiers niet. Hij vertaalt brede concepten naar bruikbare strategische plannen, waar bedrijven en overheden mee uit de voeten kunnen."
Hans mag graag zeilen en ook hij heeft een eigen bedrijf ('Spinconsult').
Bovenstaande heren werken bij De Gemeynt, een prestigieus en duurbetaald adviseursclubje ingehuurd door o.a gemeente Dongeradeel en NAM.
Ondanks de enigszins zelfingenomen danwel lyrische beschrijvingen afkomstig van hun website, maakte het bedrijf een forse blunder door een gasbijeenkomst te organiseren op uitgerekend de middag van Witte Donderdag. Ook zijn er twijfels over de onafhankelijkheid van het bedrijf.
Meer hierover kunt U lezen onder Ternaard boos over tijdstip gasbijeenkomst.

Maandag 19 maart 2018 :

Vorige week werd bekend dat Vermilion een gasveld bij Kootstertille overneemt van de NAM. De laatste ziet daar geen toekomst meer in. Merkwaardig genoeg kunnen beide bedrijven niet zeggen "hoeveel gas naar schatting nog in het veld zit".
Zie artikel Gasveld bij Kootstertille naar Vermilion.

--- De NAM (1) en het ministerie van Economische Zaken (2) zijn verantwoordelijk voor het gasdrama in Groningen.
--- Wetterskip Fryslân (3) heeft naar eigen zeggen een moeizame verhouding met de NAM maar laat nauwelijks iets van zich horen met betrekking tot bodemdaling (met als gevolg verzilting) door gaswinning.
--- In 2015 nam Provinciale Staten een motie aan waarin zij stelde onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen in de provincie te willen hebben en daar waar mogelijk met bestaande boringen te stoppen. Dat de provincie Fryslân (4) zich inlaat met het omgevingsproces betekent in feite dat ze breekt met het in 2015 ingezette beleid.
--- De gemeente Dongeradeel (5) is al jarenlang voorstander van gaswinning. Nog vrij recentelijk heeft het college van burgemeester en wethouders enthousiast meegewerkt aan de totstandkoming van een NAM kantoor in het centrum van Anjum.

Uitgerekend bovengenoemde vijf partijen zijn de initiatiefnemers van het zogenaamde omgevingsproces. Velen zijn daarom van mening dat de uitkomst hiervan al vaststaat n.l. : nog meer gaswinning onder Dongeradeel en Waddenzee. Het is dan ook niet bepaald verrassend dat er door de lokale bevolking argwanend wordt gereageerd.
Zie artikel in het Friesch Dagblad Ternaard stemt morrend in met gas-overleg.

Maandag 5 maart 2018 :

Zoals U misschien weet worden elders op deze website de produktiecijfers bijgehouden van gasvelden in onze regio. Maar van bijvoorbeeld Anjum en Blija is nog steeds niet exact bekend hoeveel gas daar tot op heden is opgeboord.
Een kwart eeuw geleden in 1993 werd de hoeveelheid gas bij Anjum geschat op 30 miljard kubieke meter maar volgens NAM opgave is daar slechts zo'n 5.5 miljard kuub van opgeboord.
Een verzoek van Feste grun Dongeradiel aan de NAM voor juiste en volledige produktiecijfers heeft tot dusver niks opgeleverd. Woordvoerder Sape Jan Terpstra komt met het volgende antwoord :
"Er wordt op dit moment druk gewerkt aan het beschikbaar maken van de data op onze eigen site, met als doel ook de bijbehorende historische data opvraagbaar te maken. Het gaat echter om een enorme hoeveelheid data die ze moeten ontsluiten en waarvoor ze nu de structuur programmeren. Mijn vraag om de Noordoost Friese cijfers eruit te lichten heb ik ingebracht, maar daar heb ik nog geen respons op gekregen. Ik zal de programmeurs nog eens vragen."

Zaterdag 24 februari 2018 :

December 2017 vermeldde deze website dat de politieke partijen in de gemeente Dongeradeel zich niet of nauwelijks bezighouden met gaswinning en de negatieve gevolgen daarvan. Het begint er echter nu op te lijken dat dit belangrijke onderwerp eindelijk de aandacht krijgt die het verdient.
Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal is van mening dat het in december 2017 gelanceerde omgevingsproces direkt moet worden gestopt. Het volgens ons goed beargumenteerde betoog kunt U lezen onder Stop omgevingsproces gaswinning Ternaard.

In het Friesch Dagblad van 21 februari 2018 schrijft Pieter Atsma o.a
"... In onze (lees Friese) schadecommissie houdt de gaswinner een dikke vinger in de pap, door de helft van de leden te mogen aanwijzen. ...".
Het volledige artikel kunt U lezen onder Gasschade.

En natuurlijk heeft ook Hansa Hydrocarbons begrip voor de zorgen van de bewoners van Schiermonnikoog. Net zoals die andere gaswinner, wil ook dit bedrijf de lokale bevolking meer informeren. Maar de boringen moeten natuurlijk wel doorgaan. Daar valt niet over te praten.
Zie artikel Proefboring bij Schier gaat spoedig van start
Zaterdag 27 januari 2018 :

Dagblad Trouw kwam dit weekend met een tweetal uitermate informatieve artikelen omtrent de gaswinning :
Begin juni 2017 heeft Shell zijn zogeheten 403-aansprakelijkheidsverklaring voor de Nam ingetrokken. Wat dit precies betekent kunt U lezen in een onthutsende bijdrage van Jan Kleinneijenhuis. Zie onder Shell zet de Nam op afstand.
In een tweede artikel vraagt Koos Schwartz zich af wie al die bevingsschade gaat betalen.
Zie onder De Nam : melkkoe van Nederland, zonder vet op de botten.

In de Leeuwarder Courant van 25 januari 2018 een historische terugblik op de gaswinning in Groningen. Zie artikel Anne Vondeling en het gasdrama

Gerechtshof Leeuwarden doet uitspraak in de zaak tussen de NAM en stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG).
Zie artikel Waardedaling Groningse woningen direct compenseren

Verminderde gaswinning in Groningen betekent het opschroeven van de produktie in Friesland. Deze stelling werd vorige week bevestigd met het bericht Gaswinning bij Blije gaat veel langer door

Zaterdag 13 januari 2018 :

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Zeerijp spreekt Dongeradeel Sociaal zich uit tegen de voorgenomen gaswinning in Ternaard.
Verbazingwekkend genoeg ziet 'deskundige' burgemeester Waanders geen relatie tussen de aardbeving in Groningen en de situatie in Dongeradeel ....
Meer hierover onder Dongeradeel Sociaal : 'Streep door gaswinning bij Ternaard'

Het KNMI meldde in december dat er een dubbele beving had plaatsgevonden bij het Groningse Zeerijp (1.4 en 1.7 op de schaal van Richter). Blijkbaar waren deze lichtere bevingen de voorboden van de 3.4 zware aardbeving welke afgelopen maandag plaatsvond.
Zie artikel Roep om gaswinning te stoppen na zware beving

Donderdag 4 januari 2018 :

In 2017 was er een toename van gaswinning gerelateerde bevingen in de provincie Groningen. Hierbij een samenvatting.

Een noodzakelijke reorganisatie binnen de NAM kost geld. Onze overheid denkt het bedrijf hiermee te moeten helpen met een bedrag van 48,7 miljoen euro. Zie artikel Kamer wil opheldering over reorganisatie van NAM