Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel
Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel Nieuws 2016

Vrijdag 23 december 2016 :

Feste grun Dongeradiel wenst iedereen
gezegende kerstdagen
en een voorspoedig 2017.

Hierbij een verslag van de op 25 november gehouden informatieavond van Feste grun Dongeradiel : verslagFGD(25112016)versie3.pdf

In het NRC van 6 december 2016 stond een artikel van Arjen Schreuder.
Zie onder Publicatie -> Persberichten recent
Vrijdag 16 december 2016 :

Op de onlangs gehouden (eerste) informatieavond van Feste grun Dongeradiel te Oosternijkerk gaf de heer Auke Barnhoorn een presentatie m.b.t. zijn vakgebied. Hierbij een samenvatting van zijn voordracht : presentatieAukeBarnhoorn25112016.pdf

Namens de waddenvereniging voerde Ellen Kuipers het woord. Hierbij ook een samenvatting van haar bijdrage : presentatieEllenKuipers25112016.pdf

Vrijdag 2 december 2016 :

In het "Nieuwsblad Noordoost-Friesland" van 29 november 2016 verscheen een artikel over onvoorziene snellere daling van de bodem. (zie Publicatie -> Persberichten recent)
Donderdag 10 november 2016 :

Gaswinning: feiten en risico's
Uitnodiging voor informatieavond met onafhankelijke sprekers


Feste Grun Dongeradiel nodigt u uit voor haar eerste informatieavond "Gaswinning : feiten en risico's", op vrijdag 25 november a.s. Het is een informatieavond met (onafhankelijke) sprekers over gaswinning en veiligheid voor mens en milieu. De avond start om 19.30 uur in het Dorpshuis de Terp, Doktersfiif 22 te Oosternijkerk.

Dorpsbelangen en B&W zijn uitgenodigd. Tevens zijn alle inwoners van de regio van harte welkom.

De recent opgerichte stichting Feste Grun Dongeradiel maakt zich sterk voor het behoud van kwaliteit van onze geliefde woon- en werkomgeving. De leden, afkomstig uit de regio, houden samen met onafhankelijke experts beweringen over en gevolgen van de gasboringen, gaswinning en sanering van de gasvelden kritisch tegen het licht. De aandacht gaat uit naar o.a. schade aan huizen t.g.v. zetting veroorzaakt door grondwaterpeilverandering. Bovendien is er een potentieel risico voor de agrarische activiteiten en de drinkwatervoorziening doordat er verzilting optreedt van de bodem.

Er lijkt onvoldoende onafhankelijk onderzoek gedaan te worden naar de veiligheidsgaranties van mens en milieu in deze winningsgebieden.

Tevens is de stichting van mening (net als de gemeente Dongeradiel) dat een substantieel deel van de opbrengsten ten gunste moet komen aan de ontwikkeling van onze regio. Veel meer in elk geval dan het ene procentje, waarmee "onze buren" in Groningen tot dusver zijn afgescheept. Mocht u relevante kennis hebben en deze willen delen met de Stichting Feste Grun Dongeradiel dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen via festegrundongeradiel@gmail.com

Wij vragen u zich via de mail op te geven want wij willen graag weten op hoeveel belangstelling wij kunnen rekenen.

Opgave via festegrundongeradiel@gmail.com
Datum : Vrijdag 25 november 2016, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
Locatie : Dorpshuis de Terp, Doktersfiif 22 te Oosternijkerk

Deze uitnodiging in pdf formaat : gaswinningInfoavond25112016.pdf