Publicatie Feste Grun

Donderdag 22 juni 2017 :

Tijdens de informatieavond over gaswinning van vrijdag 16 juni te Oosternijkerk werd het aanwezige publiek een aantal vragen en/of stellingen voorgelegd :

Stellingen voorgelegd aan aanwezigen op 16 juni 2017
StellingVoorstemmersTegenstemmersOnthoudingen
Nee tegen bestaande en nieuwe gaswinning in gemeente Dongeradeel6250
Realisatie van een continu monitorings- en waarschuwingssysteem in en rondom de gaswinningsgebieden in de gemeente Dongeradeel6520
Realisatie waardedalingsregeling ( financiele compensatieregeling ) voor huizen en landerijen in gemeente Dongeradeel (zoals contourengebied Groningen)6700
Omkering van bewijslast (zoals contourengebied Groningen)6700
Oprichting van een actieve groep burgers die het initiatief neemt m.b.t. energietransitie (vergelijk Ameland).30235


Maandag 12 juni 2017 :

Kleine velden, het vervolg ...

De dagen dat de NAM, Vermilion of een andere delfstofwinner vrij geruisloos een "klein" gasveld onder Friesland lokaliseerde en ging winnen, lijken definitief tot het verleden te behoren. De regels van Het Grote Gas spel zijn
Uitnodiging, raamposter en programma voor informatieavond gaswinning op vrijdagavond 16 juni 2017 te Oosternijkerk.
veranderd waarbij de laatste jaren het doen en laten van de gaswinner, mede door de ontwikkelingen in Groningen, onder een vergrootglas is komen te liggen.

Wat niet is veranderd is de rotsvaste overtuiging bij de NAM dat gaswinning een komvormige bodemdaling geeft die geen schade kan geven aan de bebouwing. Desalniettemin heeft de BDAF ( Bodemdalingscommissie Aardgaswinning Friesland) de afgelopen jaren toch tientallen keren schade aan huizen vastgesteld als gevolg van gaswinning. Tevens zijn door de veranderingen in de bodem echter wel miljoenen nodig om de waterhuishouding in orde te houden.

De interesse bij de NAM voor N.O.Friesland neemt toe. De kleine velden hebben nog genoeg te bieden waar de kraan in Groningen verder dicht moet. De op stapel staande nieuwe winning bij Ternaard (lees Waddenzee) valt onder de nieuwe vergunningsregeling waardoor het bedrijf een aanzienlijk deel van de opbrengsten terug moet laten vloeien naar de regio. Met verschillende lokale partijen is het zoeken naar de gulden middenweg, mocht Economische zaken groen licht geven voor deze winning. Dat het zover zal komen valt echter nog te betwijfelen gezien de steeds groter wordende tegenstand in de regio.

Onlangs heeft de SODM (Staatstoezicht op de mijnen) de NAM gesommeerd met de juiste gegevens over de bodemdaling in het Amelanderveld te komen. Bij sommige velden blijkt de bodem zich niet volgens de prognoses van de NAM te gedragen. Welke verrassingen heeft de aangeboorde N.O. Friese bodem in petto?

Onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag is door stichting Feste Grun uitgenodigd om een lezing te houden over de effecten van mijnbouw in onze regio.

Hierbij nodigen we U uit voor de infoavond op vrijdag 16 juni te Oosternijkerk.
Vanaf 19:00 uur staat de koffie klaar in Dorpshuis de Terp, Doktersfiif 22.
Opgave kan via festegrundongeradiel@gmail.com maar ook zonder aanmelding bent U natuurlijk van harte welkom.

Bestuur stichting Feste Grun Dongeradiel

Dinsdag 20 december 2016 :

Hierbij een verslag van de op 25 november gehouden informatieavond van Feste grun Dongeradiel : verslagFGD(25112016)versie3.pdf

Vrijdag 16 december 2016 :

Op de onlangs gehouden (eerste) informatieavond van Feste grun Dongeradiel te Oosternijkerk gaf de heer Auke Barnhoorn een presentatie m.b.t. zijn vakgebied. Hierbij een samenvatting van zijn voordracht : presentatieAukeBarnhoorn25112016.pdf

Namens de waddenvereniging voerde Ellen Kuipers het woord. Hierbij ook een samenvatting van haar bijdrage : presentatieEllenKuipers25112016.pdf

Woensdag 9 november 2016 :

Kleine velden, grote gevolgen ?

En toen bleef het oorverdovend stil.

Na de aankondiging van de NAM gas te willen winnen bij Ternaard leek deze boodschap weg te drijven met het afgaand tij. In verschillende gebieden in Friesland, waar andere delfstofwinners met plannen kwamen, werden direct stappen ondernomen. Tot aan de Hoge Raad wordt er geprocedeerd om de gaswinning tegen te houden. Maar zo te zien heeft de goede buur, zoals de NAM zich graag profileert, de argwaan hier aardig weten te sussen.

Het begerige oog is gevallen op het laatste puzzelstuk in een groep (bijna naast elkaar gelegen) kleine gasvelden in Noordoost Friesland en op de Wadden bij Ameland. Dit zijn de velden rond de oostpunt van Ameland en ten zuiden daarvan het nog te winnen veld Ternaard. Daarnaast Nes, Moddergat, Metslawier-zuid, Anjum en Oostrum. In totaal tenminste 65 miljard kubieke meter gas.

De "kleine" velden laten zich niet gemakkelijk vergelijken met de Groningse locatie van bijna 3000 miljard kubieke meter, waar bodemdaling heeft geleid tot aardbevingen en alle onrust van dien. De NAM verwijst ter relativering graag naar die imposante grootte, maar heeft door het lakse beleid van de afgelopen decennia geen erg betrouwbaar imago opgebouwd. Hetzelfde mag gezegd worden van de overheid, die van iedere verdiende "gas-euro" 70 cent opstrijkt en de NAM als bliksemafleider gebruikt. Veruit het grootste deel van de inkomsten wordt geinvesteerd in de Randstad. De VOC-mentaliteit met als nieuwste wingewest Noordoost Friesland.

De kleine velden zijn gevuld met hoogcalorisch gas, niet geschikt voor de Nederlandse huiskamers. De boodschap dat een dergelijk kleine exploitatie Friesland enige jaren warm zou houden is een mooi verkooppraatje. Dit gas wordt grotendeels gebruikt voor de industrie en de lopende exportverplichtingen. De beoogde boring in Ternaard is bepaald geen reclame voor deze omgeving, die al met krimp kampt. Voor mensen op zoek naar rust, die overwegen naar onze prachtige regio te verhuizen staat het bordje NAM, vanwege alle negatieve berichten vanuit Groningen, heel begrijpelijk gelijk aan risicogebied.

Stichting Feste Grun Dongeradiel wil dat er onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar de risico's van gaswinning en de uitkomsten hiervan delen met de inwoners van N.O. Friesland. Aan de vooravond van de transitie naar het gebruik van andere energievormen roepen wij de overheid en de delfstofwinners op de gaswinning af te bouwen. Een substantieel deel van de aardgasbaten zou ten goede moeten komen aan het energiezuiniger maken van onze regio om deze met elkaar leefbaar te houden, voor nu en de toekomst.

Stichting Feste Grun Dongeradiel