Dorpsbelangen

Hieronder een opsomming van alle dorpsbelangen in Dongeradeel en aangrenzende gemeenten die de activiteiten van Feste Grun Dongeradiel steunen. Een aantal dorpsbelangen gaan nog een stapje verder door donatie van een bescheiden jaarlijkse bijdrage.

Stichting FGD is zeer ingenomen met zowel de morele als financiële steun.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Dorpsbelangen in Dongeradeel en aangrenzende gemeenten
DorpsbelangMorele steunDonateur 2018
Vereniging dorpsbelangen Blijejanee
Vereniging dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintumjanee
Vereniging voor dorpsbelangen Oosternijkerkjaja
Plaatselijk Belang Munnekezijljaja
Dorpsbelang Hantumhuizen (geen website)jaja
Vereniging van dorpsbelang Boarnwert/Raardjaja
Vereniging voor dorpsbelangen Nesjaja
Vereniging van dorpsbelang - Anjum en omgevingjaja
Morra (geen website)janee
Vereniging van dorpsbelang in Eejaja
Vereniging van dorpsbelangen Oostmahorn "De Skâns"jaja
Vereniging van Dorpsbelangen Paesens Moddergatjanee
Vereniging Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburenjaja
Vereniging dorpsbelangen Brantgum Foudgum Waaxensjaja
Vereniging "Dorpsbelangen Engwierum en omstreken"jaja
Dorpsbelang Ternaardjaja
Dorpsbelang Oostrumjanee
Dorpsbelang Niawier-Wetsensjanee
Lioessens (geen website)janee
Vereniging van dorpsbelangen Holwerdjanee
Dorpsbelang Wierumjaja
Vereniging van dorpsbelangen Metslawierjanee