Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân
Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân Nieuws 2021

Maandag 22 februari 2021 :

Geen gas- en zoutwinning in het Waddengebied. Om dit te bereiken ondertekenden meerdere partijen het "Waddenmanifest". Meer over dit initiatief van Hetty Janssen en Jochem Knol in het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van 11 februari 2021.

Vanwege jarenlange gaswinning weer een trilling in Groningen. Aardbeving bij Groningse Tjuchem (Friesch Dagblad 25 januari 2021).
Snow
Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen
Ach, wij vinden, waar wij staren
niets bestendigs hier beneen
Op de weg, die wij betreden
staat geen voetstap die beklijft
Al het heden wordt verleden
schoon 't ons toegerekend blijft

Fèste Grûn Noardeast-Fryslân winsket eltsenien alle goeds ta yn 2021


Vrijdag 31 december 2020 :

De NAM wil 255 miljoen kubieke meter gas winnen uit het veld op de grens van Groningen en Friesland. Maar er is ook een tegengeluid. Meer hierover onder Actiegroep Pieterzijl heeft geen geld voor rechtzaak (Friesch Dagblad 31 december 2020)

Zaterdag 26 december 2020 :

De NAM mag tot 2036 boren naar gas rondom Blija, Moddergat en Lauwersoog. Meer hierover onder Gaswinning in en om Waddenzee mag door (Friesch Dagblad 24 december 2020)

Onderzoek naar milieueffecten Waddenzee. Zie onder Gaswinning veroorzaakt geen natuurschade bij Wad (Friesch Dagblad 23 december 2020)

Wederom trillingen in Groningen. Meer hierover onder Aardbeving Loppersum en Westeremden (Friesch Dagblad 22 december 2020)

Op donderdagavond 17 december 2015 tijdens de raadsvergadering kwam een zeer verontrustend rapport van voormalig NAM medewerker Ir. Adriaan P.E.M. Houtenbos ter sprake.
De oppositie in de gemeenteraad (Dongeradeel Sociaal, ChristenUnie, PvdA) liet toendertijd weten geen vertrouwen te hebben in de Nederlandse Aardolie Maatschappij.
Merkwaardig genoeg kon de NAM toch rekenen op enthousiaste steun van de gemeente Dongeradeel voor de bouw van een kantoor in het centrum van Anjum.
Voorzover ons bekend hebben de goed onderbouwde aanbevelingen in bovengenoemd document geen enkele opvolging gekregen.

Zaterdag 5 december 2020 :

"Als we hier het waterpeil naar beneden bijstellen, dan versterken we de verzilting" Meer hierover in het Friesch Dagblad van 5 december 2020 onder
Oplossen bodemdaling niet zo eenvoudig

Jaren geleden is er ook al onderzoek verricht naar verzilting in deze regio. Een tweetal (informatieve) documenten kunt U inzien onder :
Regenwaterlenzen in koude kwelsystemen (2006) en
Vervolg fase2-onderzoek bodemdaling Dongeradeel effecten en maatregelen (2015).

Een bericht in het Friesch Dagblad m.b.t. tot Vermilion. Zie onder Gaswinning bij Sonnega gaat wel door