Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân
Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân Nieuws 2019

Donderdag 23 mei 2019 :

Fryslân haalt in brief uit naar minister vanwege besluiten over gaswinning. Meer hierover onder Wiebes schaadt vertrouwen

Hierbij een bericht over gaswinning Waddenzee en draagvlak Ternaard.

Een bericht over gaswinning in Achtkarspelen.
Zie onder Fracken op gaswinlocaties Kootstertille

Woensdag 8 mei 2019 :

Naar aanleiding van het omgevingsproces Ternaard hierbij een schrijven van gemeente Noardeast-Fryslân (Didi Boskma).
In dit document wordt o.a verwezen naar een eerder gepubliceerd document genaamd "Ternaard omgevingsproces"

Inzake Ternaard hierbij ook nog de gemeentelijke internet link.

Overheden maken graag gebruik van (door de burger betaalde) adviesbureau's. Onze gemeente Noardeast-Fryslân blijft daarin niet achter. Op dit moment houden twee consultancy bedrijven zich bezig met de gaswinning in onze regio. Het gaat om De Gemeynt en PARTOER consultants en onderzoekers

Dinsdag 30 april 2019 :

Een paar kleine berichten over
tiltmeters in Sneek en een rekenfoutje van Staatstoezicht op de Mijnen

Waardedaling door gaswinning gaat worden vergoed.
Zie onder Rijk komt met compensatie huizenbezitters Groningen

Hierbij het laatste nieuws met betrekking tot Blije.
Zie onder Blije zegt nee tegen plannen gaswinning (Nieuwsblad Noordoost-Friesland).
Maandag 1 april 2019 :

Vermilion mag van minister Wiebes (twintig jaar) gas gaan winnen bij Noordwolde. Zie onder Gaswinning Noordwolde mag

Zeven burgers grijpen mis bij schadeclaim.
Zie onder Gasschade : weer alleen overheden gecompenseerd

De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) publiceerde onlangs het document
Advies landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade en Schadeprotocol gaswinning uit kleine velden op land.

De NAM is van plan meer gas op te boren bij Grijpskerk. Zoals de NAM wel vaker doet wordt de vergelijking gemaakt met het 2800 miljard kubieke meter Groninger gasveld.
Toch is het op deze manier vergelijken van gasvelden discutabel. Het beeld wordt heel anders wanneer men uitgaat van de hoeveelheid gas per oppervlakte éénheid. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat de hoeveelheid gas onder een voetbalveld bij Grijpskerk groter is dan de hoeveelheid gas onder een voetbalveld bij Loppersum.
Zie onder NAM wil gas uit veld Grijpskerk alsnog winnen

Vrijdag 15 maart 2019 :


        De NAM mag 10 jaar langer gas uit de grond halen bij Surhuisterveen. Zie onder Minister negeert negatief advies gaswinning

        Zoals bekend is de provincie Fryslân tegen nieuwe gaswinning. Maar desondanks geeft ze wel alle medewerking aan de Canadese (beursgenoteerde) multinational Vermilion.
Zie onder Vermilion mag ook bij Oudega gas zoeken

        Afgelopen dinsdag werd in Ternaard o.a. gesproken over een investeringsagenda die de regio moet compenseren voor de gaswinning. Zoals ook in Anjum gebeurde, begint het er nu echt op te lijken dat de Noordoostfriese burger zich laat omkopen met als gevolg dat de NAM onbeperkt gas mag opboren. Een trieste zaak.
        Misschien is het goed te realiseren dat, nadat de handtekeningen zijn gezet, er geen weg terug is. Vanaf dat moment kunnen de gaswinners ongestoord hun gang gaan onder Noardeast-Fryslân en Waddenzee.
        In deze regio is het CDA altijd voorstander geweest van gaswinning. Het mag dan ook niet verwonderlijk worden genoemd dat juist een oud CDA-wethouder een zogenaamd ontzorgingstraject gaat coördineren.
Zie volledige artikel onder Mogelijk onderzoek naar draagvlak gaswinning
Maandag 25 februari 2019 :

Het is vrijwel zeker dat de gaswinning bij Moddergat,Lauwersoog en Vierhuizen langer wordt toegestaan. Zie bericht onder Minister blijft bij verlenging gaswinning Moddergat


Een ontnuchterende bijdrage van column schrijver Frans Debets rondom de energietransitie.
Zie artikel Friesch Dagblad 22 februari 2019 Stop geruzie en ga wat doen

Omgevingsmanagement was enkele jaren geleden een bedenksel van de NAM om gaswinning onder Noordoost-Friesland en Waddenzee acceptabeler te maken danwel uit te breiden. Zie document Gaswinning kleine velden : Gedragscode.
Op dit moment moet worden geconstateerd dat de gaswinner uitstekend in haar opzet is geslaagd. Zie artikel onder Omgevingsproces Ternaard gaat nu echt van start.

Naast onze website en facebook account publiceert stichting Feste Grun Noardeast-Fryslân met enige regelmaat een nieuwsbrief.
Hierbij de derde : Nieuwsbrief Feste Grun NOF van februari 2019.


Een opsporings vergunning uit de jaren negentig bepaalt dat de gaswinning onder Ternaard en Waddenzee mag doorgaan. Zie artikel Wiebes verzet zich niet tegen gaswinning
Dinsdag 15 januari 2019 :

Mocht U meer willen weten over de stand van zaken rond uitbreiding van gaswinning in Blije hierbij de laatste informatie.

Gemeente Tytsjerksteradeel wil geen gaswinning door Vermilion. Meer hierover zie hier.

Aan het begin van 2019 enige statistische data van het afgelopen jaar m.b.t. aardbevingen. Meer hierover onder Minder aardbevingen in Groningen.
Zaterdag 22 december 2018
Van onze lokale correspondent


Andere tijden : de Anjumer Bantmelkers

Vlnr : Dirk Heeringa, Oane Heeringa, Siem Tilma met daarvoor Maaike Bandstra, Klaas Visser met daarvoor Lolke Bandstra, achter Klaas Visser onbekend, rechts van Klaas Visser onbekend, Freerk Bandstra (bracht het melkvee naar de jister) met onbekende dame daarvoor, Klaas Meindertsma, Jimke Dijkstra, Harm Bandstra, Machiel Hoekstra, Thomas Jansma, Martinus Holwerda, Ate Postma
        Nog niet zo lang geleden waren boerenbedrijven vergeleken met nu veel kleinschaliger. Veel werk moest worden gedaan door mens- en paardekracht. Daarom konden boerenbedrijven niet al te groot zijn. Bovenstaande foto uit de vijftiger jaren met "Anjumer Bantmelkers" geeft een treffend beeld van deze gemoedelijke kleinschaligheid. In de kwelders bij Anjum hadden verschillende boeren, burgers of gernierders kleine aantallen melkvee. Er werd met de hand gemolken. Het was toen nog de tijd van de gemengde bedrijven. Mest met stro werd op eigen land uitgereden en er werd geproduceerd voor de lokale markt. Het tegenwoordig veel gehoorde kringloopdenken was toen dagelijkse praktijk. Ook heerste er een andere mentaliteit. Men werkte om te leven en niet andersom ("throch de tiid komme is goed genôch").
        In de jaren daarna zijn boerenbedrijven door o.a. toenemende mechanisatie alleen maar groter geworden. De overheid stimuleerde deze schaalvergroting. Ondanks dat een meerderheid in de gemeente Oost- en Westdongeradeel tegenstemde vond rond 1974 een ruilverkaveling plaats. Bulldozers en kranen vernietigden op brute wijze het karakteristieke landschap wat er al honderden jaren min of meer onaangeroerd had gelegen. Kromme sloten (oude zeegeulen) waren natuurlijk niet efficient en werden dichtgegooid of rechtgemaakt. Een perceel land moest vooral groot zijn en vierkant. Elk heuveltje werd gladgestreken. Kleinere boeren werden min of meer gedwongen te stoppen. Beneden een bepaalde grens kreeg je geen extra land toebedeeld. Specialisatie was ook zo'n toverwoord. Gemengde bedrijven waren volgens de toenmalige beleidsmakers helemaal uit de tijd. Boeren moesten op winst beluste managers worden.
        Nu zijn we zoveel jaren later en komen tot de ontdekking dat er een hele grote keerzijde zit aan het gevoerde beleid van schaalvergroting, specialisatie en efficientie. Mestproblematiek, bestrijdingsmiddelen in voedselketen en grondwater, monoculturen tot in het extreme, ziektedruk en uitputting van het land om er maar een paar te noemen. En last but not least : veel vogels en andere dieren kunnen bij de tegenwoordige intensieve bedrijfsvoering niet meer overleven en verdwijnen simpelweg.
        U vraagt zich nu natuurlijk af waarom dit verhaal valt te lezen op een website welke kritisch is over gaswinning. Bovenstaande illustreert hoe een overheid beslissingen kan nemen of beleid kan voeren welke op de langere termijn volstrekt verkeerd uitpakken. Overheidsbeleid is te vaak gebaseerd op kortetermijn economisch gewin. En hier ligt een parallel met gaswinning. De overheid heeft te lang geen rekening willen houden met de negatieve gevolgen van gaswinning. En daar probeert Feste grun Dongeradiel ook het komende jaar wat aan te doen.

Mocht U overigens de niet-geidentificeerde personen herkennen van de foto dan graag een email naar p.s.tilma@knid.nl
Feste grun Dongeradiel wenst iedereen gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling 2018/2019.